Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna
 
 
 
 
 

Strona główna

 

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal użytkowy o   powierzchni  11,2 m2  
w budynku przy ul. Jagiełły 15 klatka II na Osiedlu „Pod Dalnią”.
Telefon do kontaktów 41 366 34 64.

 


 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniach od 11 czerwca 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. o godz. 17.00. 

     Harmonogram oraz porzadek obrad

   (Kliknij aby otworzyć)

Pełnomocnictwo do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu


 

ZAKOŃCZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2023/2024

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMATOR” w Kielcach informuje o zakończeniu z dniem 30.04.2024 r. sezonu grzewczego 2023/2024 dla osiedli: „Pod Dalnią”, „Ślichowice I”, „Ślichowice II”, w budynku u. Hoża 27 oraz w os. „Zacisze”.


 


 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIACH OSIEDLOWYCH 

(Kliknij poniżej aby powiększyć)


 ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DZIKIEGO ZWIERZĘCIA

 


Kliknij powyżej aby powiększyć plakat

Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych 


 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp z o. o. w Promniku, informuje iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kielcach przy ul. Magazynowej 3  jest przygotowany do przyjmowania odpadu 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne. Mieszkańcy miasta Kielce już od dnia 10.10.2023r. mogą oddawać przedmiotowy odpad Zgodnie z obowiązującym Regulaminem PSZOK.
Poniżej lik do postu:

https://www.facebook.com/sortownia.promnik/posts/pfbid02pvxWBXMfB3

hwhnHv4cCcXsSyPkmNpsUhxEoQjqz8jPpDeRniHavTa4vyQtiJG3wZl


 

KIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI 

Szanowni Państwo,

trwa głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Od Państwa decyzji zależy, które z propozycji wskazanych przez mieszkańców zostaną sfinansowane z budżetu Miasta Kielc.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator zachęca do oddawania głosów na projekt rozbudowy miejsc parkingowych przy ul. Puscha, na Osiedlu Ślichowice I.

Projekt został zgłoszony pod nazwą „Rozbudowa miejsc parkingowych” w kategorii Duże Projekty Inwestycyjne i został zaaprobowany do głosowania pod numerem DI17.

Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, a głosy można oddawać                                                       

  TUTAJ

[https://bo.kielce.eu/glosowanie/]

Szczegóły projektu dostępne są pod tym LINKIEM

[https://bo.kielce.eu/bo-2023-2024-zobacz-szczegoly-projektu-glosowanie-1406684975-1406702147-d12a839b8856497c5b1dd514bcf8b0db.html]

Głosować można do 5 października 2023 r.

Zapraszamy i trzymamy kciuki za projekt ze Ślichowic!


 

PODZIĘKOWANIE 

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach składa podziękowanie wszystkim Członkom Spółdzielni za liczny i aktywny udział w obradach Walnego Zgromadzenia organizowanego w częściach w dniach 19, 22, 28 i 30 czerwca br.

Skład nowej Rady Nadzorczej oraz Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie www.smdomator.pl oraz w biurze Zarządu Spółdzielni.

                                                                                       Zarząd Spółdzielni


Protokół 

Kolegium Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach

odbywanego w dniu 07.07.2023 r.

(kliknij aby powiększyć)

 


AKTUALIZACJA DEKLARACJI ODPADOWYCH

Drodzy Mieszkańcy!

                Informujemy, iż Urząd Miasta Kielce przystępuje do ponownej weryfikacji danych zawartych w deklaracjach odpadowych z uwagi na przypadki zaniżania ilości osób zamieszkujących nieruchomości.

Apelujemy do mieszkańców, zamieszkujących nieruchomości będące w zasobach naszej Spółdzielni, aby jak najszybciej zaktualizowali  ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 


 

ZEBRANIA OSIEDLOWE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach uprzejmie
zawiadamia, że Zebrania Osiedlowe
odbędą się w dniach 20.03.2023 r. - 30.03.2023 r. o godz. 17:00.

Harmonogram zebrań oraz porządek obrad


 

Wyjaśnienie w sprawie wzrostu wysokości opłat zaliczkowych  na ciepło od listopada 2022 roku.

 

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach informuje, że od 15 października 2022 roku PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach wprowadziła 55% podwyżkę ceny ciepła z 37,02 zł netto/GJ na 57,45 zł netto/GJ. Podwyżka w takiej wysokości zaskoczyła zarówno MPEC jak i Spółdzielnie Mieszkaniowe, zwłaszcza że poprzednia została wprowadzona od lipca br. Wyjaśniamy, że cena za energię cieplną jest niezależna od Spółdzielni, a jej wysokość jest ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki na wniosek PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Podwyżka ceny ciepła wprowadzona prze Elektrociepłownię zmusiła nas do podniesienia opłaty zaliczkowej za c.o. od miesiąca listopada br. nawet o  0,90 zł/m2 miesięcznie. Obserwując rynek energetyczny, a także dotychczasowe działania producentów i dostawców ciepła nie możemy zapewnić, że będzie to ostatnia podwyżka w tym sezonie grzewczym.

 

                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                        "DOMATOR" w Kielcach


 

Krótka notka o Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR" została powołana 12 maja 1986r. jako Spółdzielnia inwestująca w dzielnicy Kielce-Zachód.

Pierwsze mieszkania zostały przekazane do eksploatacji w roku 1988 w Osiedlu "Pod Dalnią".

Do tej pory powstały cztery Osiedla mieszkaniowe tj.:

  • Osiedle Pod Dalnią oraz budynek przy ul. Hożej
  • Osiedle Ślichowice I
  • Osiedle Ślichowice II
  • Osiedle Zacisze

Siedzibą Spółdzielni jest Miasto Kielce: ul. Massalskiego 4 (Osiedle Ślichowice I).

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w 2007r. wpisanego do KRS w dniu 29.04.2008r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenia w latach 2016 i 2018, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1285), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 845) i innych ustaw.

Celem Spółdzielni jest:

  1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  2. Utrzymanie zasobów mieszkalnych w stanie niepogorszonym.

 

Wykaz budynków w poszczególnych nieruchomościach

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'