Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Rada Nadzorcza
 
 
 
 
 

Rada Nadzorcza

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rada Nadzorcza

Obecna Rada Nadzorcza składa się z 14 członków wybranych przez  Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywane w dniach 08,10,12,15 maja 2017 r. na 3-letnią X-ą kadencję na lata 2017 - 2020.

Przedstawiciele Rady Nadzorczej pełnią dyżury w sprawie skarg i wniosków
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 - 17.00.

Adres email: rn@smdomator.pl

Skład Rady Nadzorczej: 

• Zwierzchowski Wojciech
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Nowak Ryszard
- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
• Prokop Anna
-

Sekretarz Rady Nadzorczej     

Fryt Paweł - Członek Rady Nadzorczej
• Jurkowski Zbigniew
-

Członek Rady Nadzorczej,

• Kamiński Grzegorz
- Członek Rady Nadzorczej,
• Kazusek Beata
- Członek Rady Nadzorczej
• Łabuda Krzysztof
- Członek Rady Nadzorczej
• Pióro Mateusz
- Członek Rady Nadzorczej
• Siwiec Włodzimierz
- Członek Rady Nadzorczej            Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
• Skup Kazimierz
- Członek Rady Nadzorczej
• Snochowski Robert
  Członek Rady Nadzorczej            Przewodniczący Komisji GZM
Staroń Karol
- Członek Rady Nadzorczej            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Szrek Jacek
- Członek Rady Nadzorczej            Przewodniczący Komisji
Społeczno - Kulturalnej

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'