Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Aktualności 
 
 
 
 
 

Aktualności 

 PFRON

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w 2023 roku kontynuowana będzie kolejna edycja
"Programu wyrównywania różnic między regionami III."

Szczegółowe informacje na temat realizacji obu programów dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl lub pod numerem telefonu 41 23 09 700.

 


 

POMAGAMY OLUSIOWI !!!

Punkt zbiórki odzieży: Klub "DOMATOREK" ul. Massalskiego 4
w godzinach 13:00 do 19:00

 


JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KIELCE 

 


 


ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach uprzejmie
zawiadamia, że Zebrania Osiedlowe
odbędą się w dniach
18.05.2022 r. - 26.05.2022 r. o godz. 17:00

Harmonogram oraz porządek obrad

 


Szanowni Państwo

 

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisami art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568, z późn. zm.) obowiązek organizacji corocznego Walnego Zgromadzenia Członków, który dotychczas przypadał w terminie do 30 czerwca każdego roku, został przedłużony do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższymi przepisami informujemy, że termin zwołania corocznego Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni zostaje przesunięty w czasie. Zarząd Spółdzielni podejmie decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, gdy regulacje prawne i wymogi sanitarne umożliwią bezpieczną organizację tego typu zgromadzeń.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach zostaną powiadomieni na piśmie,     w sposób przyjęty w Statucie Spółdzielni.

                                                                                Zarząd Spółdzielni


 

 


 


 

 

UWAGA

Mieszkańcy Osiedla Zacisze 

Wszelkie zdarzenia i sytuacje  wymagające interwencji Policji prosimy o zgłaszanie pod nr tel. 47 802 32 60
Komisariat Policji  IV (ul. Śniadeckich 14)
lub 112 - numer alarmowy.

                                                                               Zarząd SM Domator


UWAGA !!!

 

KIELCE WALCZĄ ZE SMOGIEM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO !!! 

PROJEKT NR DI 050

 „Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny leczniczy 
i poprawa jakości powietrza Kielc” (Os. Ślichowice)

            Szanowni Państwo !

            Głosujemy za budową Tężni Solankowej na łączce koło sklepu „GAMA” 
w ramach budżetu obywatelskiego naszego miasta – projekt nr DI 050.

             Chcemy doprowadzić do poprawy stanu powietrza w naszym mieście oraz możliwości korzystania przy tym z zabiegów inhalacji na powietrzu dla wszystkich mieszkańców Kielc, w szczególności osób nie mogących wyjechać nad morze.

            Korzyści dla ludzkiego ciała z użytkowania Tężni Solankowej są bardzo liczne wliczając w to m.in. poprawę stanu układu oddechowego, układu nerwowego, czy naczyniowo-sercowego itd.
W szczególności korzystanie z Tężni polecane jest alergikom, osobom po przebytym zawale , osobom starszym , palaczom oraz chętnym poprawy własnego zdrowia.

            Mając na uwadze zły stan powietrza przez większą część roku w naszym mieście i związany z tym stopień zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM1, PM 2,5 i PM 10 poparcie dla budowy Tężni Solankowej na osiedlu Ślichowice jest małą cegiełką każdego z nas
w walce z toksycznym smogiem 
.

            Od Waszych głosów zależy, czy wybudujemy tą Tężnię w ramach budżetu obywatelskiego.

            Zasady i sposób głosowania przez internet zamieszczony jest na stronie internetowej :

www.bo.kielce.eu

Numer naszego projektu: DI 050


 


POLICJA OSTRZEGA

Jak się ustrzec przed włamaniem do mieszkania


UWAGA

Zmiany dyżurów konserwatorów od dnia 01.07.2019 r.

Szczegóły w zakładce "O spółdzielni" lub "Kontakt"

 


 


              

Materiały z Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni w 2019 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach odbywanegow w czterech częściach w dniach 07, 09, 13, 15 maja 2019 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej
i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywanego w dniu 22 maja 2019 r.
ws.autoryzacji treści podjętych uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 

 


PROJEKTY ORGANIZACJI  RUCHU DROGOWEGO

      Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" informuje, że posiada projekty organizacji ruchu drogowego na osiedlach pod Dalnią, Ślichowice I oraz Ślichowice II.

 


 


 OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" INFORMUJE, ŻE ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA KIELCE NR XXXI/619/216 Z DNIA 15.09.2016 r. ZMIENIONA ZOSTAŁA NAZWA ULICY PUŁKOWNIKA HENRYKA POŁOWNIAKA NA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W DNIU 27.09.2016 r. POZ. 2883 I WESZŁA W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU.


 

           UWAGA  

 

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” informuje, że ogłoszenia umieszczone na klatkach schodowych dot. naprawy okien nie były uzgadniane ze Spółdzielnią w związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za w/w prace.

 

                                                                           Zarząd SM "Domator"

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'