Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż
4 kompletów szlabanów
 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” ul. E. Massalskiego 4, 25-636 Kielce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 4 kompletów szlabanów wraz z „pilotami” na parkingu przy budynkach Kredowa 6 i 8 na osiedlu „Ślichowice II” będących  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator”
w Kielcach.
                                                                                            

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dn. 25.05.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2023 r. o godz. 12:30.

Szczegółowe informacje oraz wysokość wadium zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu  041 248-63-15.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
NA PRACE REMONTOWE

W dniu 14-03-2023 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” odbył się przetarg nieograniczony na prace remontowe zasobów S. M. „Domator”.

Wykaz firm które zostały wybrane w wyniku przetargu

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 

W dniu 15-03-2023 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla 134 budynków S. M. „Domator” i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Fałdowa 4”, zarządzanego przez Spółdzielnię.

Do dnia 15-03-2023 r. wpłynęły trzy oferty. W wyniku przetargu do realizacji zadania została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo oferta firmy:

„Infrastruktura Cargo” Sp. z o.o.
ul. Bodzentyńska 44a/6,
25-308 Kielce.

 


 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” ul. E. Massalskiego 4,
25-636 Kielce ogłasza przetarg nieograniczony na:
                                    

1.  Malowanie klatek schodowych budynków na osiedlach „Ślichowice I” i „Ślichowice II”
2. Roboty brukarskie na osiedlach „Ślichowice I”, „Ślichowice II” i przy budynku ul. Hoża 27 w   Kielcach
3. Wykonanie dociepleń elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. „Ślichowice II”.
4. Wykonanie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 13 na os. „Pod Dalnią” wraz z remontem balkonów i loggi.
5. Wykonanie docieplania stropodachów budynków na os. „Ślichowice II” i os. „Zacisze”.
6. Malowanie balkonów i loggi na osiedlach „Ślichowice I” i „Ślichowice II”,
7. Remont dachów wiatrołapów do klatek schodowych na os. „Ślichowice II” oraz dachu kotłowni na os. „Zacisze” z zastosowaniem pap termozgrzewalnych.
8. Wymiana stolarki okiennej w klatkach schodowych  na os. „Ślichowice II” i os. „Zacisze”.

                                                                                           

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dn. 14.03.2023 r. do godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2023 r. o godz. 12:30 w Klubie „Domatorek”ul. E. Massalskiego 4.
Szczegółowe informacje oraz wysokość wadium zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na poszczególne zakresy robót. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach ogłasza przetarg na:

Zadanie I - Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 134 budynków Spółdzielni.
Zadanie II – Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Fałdowa 4 w Kielcach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dn. 15.02.2023 r. do godz. 13:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2023 r. o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Spółdzielni  Mieszkaniowej „Domator” ul. E. Massalskiego 4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje na temat przetargu, wysokości wadium oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu  041/248-63-16.”

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'