Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

 

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach 25-636 Kielce ul. Massalskiego 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie II Etapu Parkingu Naziemnego dla samochodów osobowych na 19 miejsc postojowych ul. Kredowej, Kaznowskiego i Karbońskiej os. Ślichowice II (działka nr ew. 859 obręb 0008.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 05.02.2018r. do godz.13

Otwarcie ofert nastąpi 05.02.2018r. o godz.13.30.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 09.02.2018r.

Szczegółowy opis robót oraz wysokość wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie w cenie 40 zł. brutto w/w Specyfikacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu
(41) 248 63 15.


 

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach 25-636 Kielce ul. Massalskiego 4 informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie wodomierzy ciepłej i zimnej wody z odczytem radiowym wraz  z serwisem odczytowym zużycia wody w budynkach Spółdzielni wybrano Firmę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECO THERM”
ul. Podklasztorna 103a/1 25-714 Kielce.


 

INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGU NA PRACE REMONTOWE PLANOWANE NA 2017 r.

"kliknij tutaj"

 

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'