Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMATOR" wraz z wyliczeniem mocy zamówionych oraz analizą zastosowania OZE.

Szczegóły do pobrania w pliku poniżej

 Ściągnij w formacie PDF


Ogłoszenie o wyniku przetargu na roboty porządkowe
w zasobach Spółdzielni

          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach informuje, że
w dniu 23.08.2019 r. rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę robót porządkowych w zasobach Spółdzielni. Jako wykonawcę Komisja Przetargowa wybrała „MAAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Hauke-Bosaka 1. Wybrana firma zaoferowała najniższe ceny wykonania robót.


Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na usługi porządkowe


 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach, 25-636 Kielce ul. Massalskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi porządkowe w zasobach Spółdzielni obejmujące m.in:

1. Czynności wykonywane wewnątrz budynków.

2. Czynności wykonywane na zewnątrz budynków.

3. Koszenie trawy.

4. Sprzątanie pomieszczeń Administracji Osiedli oraz Biura Zarządu.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 14.08.2019r. do godz.13

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019r. o godz.13.30.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 23.08.2019r.

Szczegółowy zakres prac został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie w cenie
20,- zł netto + VAT  w/w Specyfikacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu (41) 248 63 16.

   

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach informuje,
że w dniu 19.04.2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe przewidziane do realizacji w br.

Lista wykonawców poszczególnych prac

Ściągnij w formacie PDF

                                                        

Lista wykonawców poszczególnych prac

Ściągnij w formacie HTML

                               

 

 

   

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'