Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach informuje, że w dniu 29.06.2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe przewidziane do realizacji w br.

Komisja przetargowa po negocjacjach wybrała w poszczególnych kategoriach prac  następujących wykonawców którzy zaoferowali najniższe ceny wykonania robót:     

1.

 

Wykonanie ocieplenia elewacji (BSO) budynku mieszkalnego przy ulicy Jagiełły 8 oraz renowacja i malowanie konstrukcji loggi i balkonów.

-

P.B.U. „ZEMET” Jędrzejewscy Spółka Jawna 25-128 Kielce ul. Wybraniecka 28B.

 

2. Roboty brukarskie – wymiana płytek chodnikowych na kostkę, wykonanie miejsc postojowych, remont podestów itp.
- Zakład Remontowo Budowlany Michał Dziedzic 25-147 Kielce ul.  Łanowa 34 na nieruchomościach oś.Ślichowice I/2, I/5, I/6, I/7, I/8, oś.Ślichowice II/3,
- Usługi Budowlane Robert Okła 26-085 Miedziana Góra Ćmińsk ul.Światełek 122 na nieruchomościach oś.Ślichowice I/3, I/4, I/8,

 


 

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach 25-636 Kielce ul. Massalskiego 4 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Wykonanie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Pod Dalnią przy ulicy Jagiełły 8.
  2. Roboty brukarskie – przełożenie zapadlisk wymiana płytek na kostkę,   remont podestów do lokali usługowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 24.06.2020r. do godz.13

Otwarcie ofert nastąpi 24.06.2020r. o godz.13.30.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 30.06.2020r.

Szczegółowy opis robót oraz wysokość wadium zostały określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie w cenie 40 zł. netto + VAT  w/w Specyfikacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu (41) 248 63 15. 


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

     Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" w Kielcach zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2020 r. przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własnosci lokalu mieszkalnego o pow. 54,30 m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Puscha 7, najwyższą kwote tj. 204.900,00 zł zaoferował oferent nr 6.

Wobec powyższego oferta została uznana za najkorzystniejszą.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMATOR" wraz z wyliczeniem mocy zamówionych oraz analizą zastosowania OZE.

Szczegóły do pobrania w pliku poniżej

 

   

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'