Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Aktualności 
 
 
 
 
 

Aktualności 

 

Z A W I A D O M I E N I E
Zarządu  SM „Domator” w Kielcach
z dnia 08 kwietnia 2020 roku


W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania oraz ogłoszenia od 20 marca  2020 roku stanu epidemii w związku z rosnącymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ze względu na ochronę  życia i zdrowia ludzkiego - Zarząd SM „Domator” informuje o odroczeniu  obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni zostanie przeprowadzone w terminie późniejszym, wynikającym z z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz.568), który stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, to ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.                                                                                                                                                                             Zarząd Spółdzielni


 


POLICJA OSTRZEGA

Jak się ustrzec przed włamaniem do mieszkania


UWAGA

Zmiany dyżurów konserwatorów od dnia 01.07.2019 r.

Szczegóły w zakładce "O spółdzielni" lub "Kontakt"

 


 

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 28,76 m2 na X kondygnacji w budynku przy ul. Jagiełły 2 na Osiedlu „Pod Dalnią”.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu   (41) 366-34-64.


              

Materiały z Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni w 2019 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach odbywanegow w czterech częściach w dniach 07, 09, 13, 15 maja 2019 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej
i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywanego w dniu 22 maja 2019 r.
ws.autoryzacji treści podjętych uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 

 


PROJEKTY ORGANIZACJI  RUCHU DROGOWEGO

      Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" informuje, że posiada projekty organizacji ruchu drogowego na osiedlach pod Dalnią, Ślichowice I oraz Ślichowice II.

  


 OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" INFORMUJE, ŻE ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA KIELCE NR XXXI/619/216 Z DNIA 15.09.2016 r. ZMIENIONA ZOSTAŁA NAZWA ULICY PUŁKOWNIKA HENRYKA POŁOWNIAKA NA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W DNIU 27.09.2016 r. POZ. 2883 I WESZŁA W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU.


 

           UWAGA  

 

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” informuje, że ogłoszenia umieszczone na klatkach schodowych dot. naprawy okien nie były uzgadniane ze Spółdzielnią w związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za w/w prace.

 

                                                                           Zarząd SM "Domator"

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'