Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna
 
 
 
 
 

Strona główna

 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp z o. o. w Promniku, informuje iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kielcach przy ul. Magazynowej 3  jest przygotowany do przyjmowania odpadu 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne. Mieszkańcy miasta Kielce już od dnia 10.10.2023r. mogą oddawać przedmiotowy odpad Zgodnie z obowiązującym Regulaminem PSZOK.
Poniżej lik do postu:

https://www.facebook.com/sortownia.promnik/posts/pfbid02pvxWBXMfB3

hwhnHv4cCcXsSyPkmNpsUhxEoQjqz8jPpDeRniHavTa4vyQtiJG3wZl


 

KIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI 

Szanowni Państwo,

trwa głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Od Państwa decyzji zależy, które z propozycji wskazanych przez mieszkańców zostaną sfinansowane z budżetu Miasta Kielc.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator zachęca do oddawania głosów na projekt rozbudowy miejsc parkingowych przy ul. Puscha, na Osiedlu Ślichowice I.

Projekt został zgłoszony pod nazwą „Rozbudowa miejsc parkingowych” w kategorii Duże Projekty Inwestycyjne i został zaaprobowany do głosowania pod numerem DI17.

Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, a głosy można oddawać                                                       

  TUTAJ

[https://bo.kielce.eu/glosowanie/]

Szczegóły projektu dostępne są pod tym LINKIEM

[https://bo.kielce.eu/bo-2023-2024-zobacz-szczegoly-projektu-glosowanie-1406684975-1406702147-d12a839b8856497c5b1dd514bcf8b0db.html]

Głosować można do 5 października 2023 r.

Zapraszamy i trzymamy kciuki za projekt ze Ślichowic!


 

PODZIĘKOWANIE 

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach składa podziękowanie wszystkim Członkom Spółdzielni za liczny i aktywny udział w obradach Walnego Zgromadzenia organizowanego w częściach w dniach 19, 22, 28 i 30 czerwca br.

Skład nowej Rady Nadzorczej oraz Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie www.smdomator.pl oraz w biurze Zarządu Spółdzielni.

                                                                                       Zarząd Spółdzielni


Protokół 

Kolegium Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach

odbywanego w dniu 07.07.2023 r.

(kliknij aby powiększyć)

 


 

 

 

Kliknij powyżej aby powiększyć plakat

Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych


AKTUALIZACJA DEKLARACJI ODPADOWYCH

Drodzy Mieszkańcy!

                Informujemy, iż Urząd Miasta Kielce przystępuje do ponownej weryfikacji danych zawartych w deklaracjach odpadowych z uwagi na przypadki zaniżania ilości osób zamieszkujących nieruchomości.

Apelujemy do mieszkańców, zamieszkujących nieruchomości będące w zasobach naszej Spółdzielni, aby jak najszybciej zaktualizowali  ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 


 

ZEBRANIA OSIEDLOWE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach uprzejmie
zawiadamia, że Zebrania Osiedlowe
odbędą się w dniach 20.03.2023 r. - 30.03.2023 r. o godz. 17:00.

Harmonogram zebrań oraz porządek obrad


 

Wyjaśnienie w sprawie wzrostu wysokości opłat zaliczkowych  na ciepło od listopada 2022 roku.

 

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach informuje, że od 15 października 2022 roku PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach wprowadziła 55% podwyżkę ceny ciepła z 37,02 zł netto/GJ na 57,45 zł netto/GJ. Podwyżka w takiej wysokości zaskoczyła zarówno MPEC jak i Spółdzielnie Mieszkaniowe, zwłaszcza że poprzednia została wprowadzona od lipca br. Wyjaśniamy, że cena za energię cieplną jest niezależna od Spółdzielni, a jej wysokość jest ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki na wniosek PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Podwyżka ceny ciepła wprowadzona prze Elektrociepłownię zmusiła nas do podniesienia opłaty zaliczkowej za c.o. od miesiąca listopada br. nawet o  0,90 zł/m2 miesięcznie. Obserwując rynek energetyczny, a także dotychczasowe działania producentów i dostawców ciepła nie możemy zapewnić, że będzie to ostatnia podwyżka w tym sezonie grzewczym.

 

                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                        "DOMATOR" w Kielcach


 

Krótka notka o Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR" została powołana 12 maja 1986r. jako Spółdzielnia inwestująca w dzielnicy Kielce-Zachód.

Pierwsze mieszkania zostały przekazane do eksploatacji w roku 1988 w Osiedlu "Pod Dalnią".

Do tej pory powstały cztery Osiedla mieszkaniowe tj.:

  • Osiedle Pod Dalnią oraz budynek przy ul. Hożej
  • Osiedle Ślichowice I
  • Osiedle Ślichowice II
  • Osiedle Zacisze

Siedzibą Spółdzielni jest Miasto Kielce: ul. Massalskiego 4 (Osiedle Ślichowice I).

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w 2007r. wpisanego do KRS w dniu 29.04.2008r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenia w latach 2016 i 2018, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1285), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 845) i innych ustaw.

Celem Spółdzielni jest:

  1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  2. Utrzymanie zasobów mieszkalnych w stanie niepogorszonym.

 

Wykaz budynków w poszczególnych nieruchomościach

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'