Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna
 
 
 
 
 

Strona główna

  

 

UWAGA

 

Mieszkańcy Osiedla Zacisze 

 

Wszelkie zdarzenia i sytuacje  wymagające interwencji Policji prosimy o zgłaszanie pod nr tel. 47 802 32 60
Komisariat Policji  IV (ul. Śniadeckich 14)
lub 112 - numer alarmowy.

                                                                               Zarząd SM Domator


 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

   

W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZENIEM STANU EPIDEMICZNEGO  

ZARZĄD SM „DOMATOR” WSTRZYMUJE PRZYJĘCIA INTERESANTÓW  W  BIURZE  ZARZĄDU ORAZ ADMINISTRACJACH.

 

W CELU ZAŁATWIENIA SPRAW ZALECA  SIĘ   KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY – LISTA KONTAKTÓW DOSTĘPNA  JEST  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

www.smdomator.pl

W  SPRAWACH  WYMAGAJĄCYCH   KONTAKTU  OSOBISTEGO  INTERESANCI   BĘDĄ PRZYJMOWANI   PO   UPRZEDNIM  TELEFONICZNYM   LUB   MAILOWYM   USTALENIU  TERMINU SPOTKANIA, PRZY ZACHOWANIU POWSZECHNIE OBOWIAZUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
tj. DYSTANS,  DEZYNFEKCJA,  MASECZKA.

                                                                                                                ZARZĄD   SM      „DOMATOR”


 


 

UWAGA !!!

 

KIELCE WALCZĄ ZE SMOGIEM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO !!! 

PROJEKT NR DI 050

 Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny leczniczy 
i poprawa jakości powietrza Kielc” (Os. Ślichowice)

            Szanowni Państwo !

            Głosujemy za budową Tężni Solankowej na łączce koło sklepu „GAMA” 
w ramach budżetu obywatelskiego naszego miasta – projekt nr DI 050.

             Chcemy doprowadzić do poprawy stanu powietrza w naszym mieście oraz możliwości korzystania przy tym z zabiegów inhalacji na powietrzu dla wszystkich mieszkańców Kielc, w szczególności osób nie mogących wyjechać nad morze.

            Korzyści dla ludzkiego ciała z użytkowania Tężni Solankowej są bardzo liczne wliczając w to m.in. poprawę stanu układu oddechowego, układu nerwowego, czy naczyniowo-sercowego itd.
W szczególności korzystanie z Tężni polecane jest alergikom, osobom po przebytym zawale , osobom starszym , palaczom oraz chętnym poprawy własnego zdrowia.

            Mając na uwadze zły stan powietrza przez większą część roku w naszym mieście i związany z tym stopień zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM1, PM 2,5 i PM 10 poparcie dla budowy Tężni Solankowej na osiedlu Ślichowice jest małą cegiełką każdego z nas
w walce z toksycznym smogiem
.

            Od Waszych głosów zależy, czy wybudujemy tą Tężnię w ramach budżetu obywatelskiego.

            Zasady i sposób głosowania przez internet zamieszczony jest na stronie internetowej :

www.bo.kielce.eu


Numer naszego projektu: DI 050


 

Uwaga Mieszkańcy

Wprowadzenie od 25 marca nowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa narzuciło konieczność zamknięcia placów zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu.

Uprasza się o nie zrywanie tymczasowych zabezpieczeń przed wejściem na ww. obiekty.

                                                                                                                        

 

Krótka notka o Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR" została powołana 12 maja 1986r. jako Spółdzielnia inwestująca w dzielnicy Kielce-Zachód.

Pierwsze mieszkania zostały przekazane do eksploatacji w roku 1988 w Osiedlu "Pod Dalnią".

Do tej pory powstały cztery Osiedla mieszkaniowe tj.:

  • Osiedle Pod Dalnią oraz budynek przy ul. Hożej
  • Osiedle Ślichowice I
  • Osiedle Ślichowice II
  • Osiedle Zacisze

Siedzibą Spółdzielni jest Miasto Kielce: ul. Massalskiego 4 (Osiedle Ślichowice I).

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w 2007r. wpisanego do KRS w dniu 29.04.2008r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenia w latach 2016 i 2018, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1285), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 845) i innych ustaw.

Celem Spółdzielni jest:

  1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  2. Utrzymanie zasobów mieszkalnych w stanie niepogorszonym.

 

Wykaz budynków w poszczególnych nieruchomościach

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'