Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna
 
 
 
 
 

Strona główna

 

MODERNIZACJA STRONY WWW

Informujemy, że nasza strona www przechodzi modernizację.
W związku z powyższym przepraszamy za utrudnienia w dostępie do aktualnych danych w module "Czynsze online".

 


O G Ł O S Z E N I E  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMATOR” w Kielcach informuje, że od dnia 15.04.2020 r. uruchamia Kasę. Kasa pracuje w dotychczasowych godzinach, tj.

Poniedziałek od 715 do 10oo i 11oo do 14oo
Wtorek od 11oo do 163o
Środa od 715 do 10 oo i 11 oo do 14 oo
Czwartek od 11oo do 16 3o
Piątek od 7 15 do 10 oo i od 11 oo do 14 oo

Prosimy by przed okienkiem kasowym przebywała tylko jedna osoba, a pozostali oczekujący do kasy na zewnątrz.
Prosimy o zachowanie higieny i zdezynfekowanie rąk przed podaniem książeczki i należności.

 


 

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

ZARZĄD SM „DOMATOR” ODRACZA ZEBRANIA OSIEDLOWE ORAZ WSTRZYMUJE OD DNIA
16 MARCA 2020 r. PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW W BIURZE ZARZĄDU ORAZ ADMINISTRACJACH.

ZALECA SIĘ ABY SPRAWY MNIEJ ISTOTNE ODŁOŻYĆ NA PÓŹNIEJ, NATOMIAST W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI POZOSTAJE

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY – LISTA KONTAKTÓW DOSTĘPNA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ www.smdomator.pl

OPŁATY CZYNSZOWE PROSIMY DOKONYWAĆ PRZELEWEM BANKOWYM  PRZEZ  INTERNET . 

AWARIE  ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU, ZDROWIU LUB  MIENIU USUWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO.

                                                                                                                        ZARZĄD SM      „DOMATOR”  


Uwaga Mieszkańcy

Wprowadzenie od 25 marca nowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa narzuciło konieczność zamknięcia placów zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu.

Uprasza się o nie zrywanie tymczasowych zabezpieczeń przed wejściem na ww. obiekty.

                                                                                                                        

 

Krótka notka o Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR" została powołana 12 maja 1986r. jako Spółdzielnia inwestująca w dzielnicy Kielce-Zachód.

Pierwsze mieszkania zostały przekazane do eksploatacji w roku 1988 w Osiedlu "Pod Dalnią".

Do tej pory powstały cztery Osiedla mieszkaniowe tj.:

  • Osiedle Pod Dalnią oraz budynek przy ul. Hożej
  • Osiedle Ślichowice I
  • Osiedle Ślichowice II
  • Osiedle Zacisze

Siedzibą Spółdzielni jest Miasto Kielce: ul. Massalskiego 4 (Osiedle Ślichowice I).

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w 2007r. wpisanego do KRS w dniu 29.04.2008r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenia w latach 2016 i 2018, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1285), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 845) i innych ustaw.

Celem Spółdzielni jest:

  1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  2. Utrzymanie zasobów mieszkalnych w stanie niepogorszonym.

 

Wykaz budynków w poszczególnych nieruchomościach

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'